Databeskyttelse

Databeskyttelse

1. Databeskyttelse i hovedtræk

Generelle henvisninger

Følgende henvisninger giver et nemt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside. Persondata er alle data, som identificerer dig som person. Du kan finde detaljerede oplysninger om databeskyttelse i vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Operatørens kontaktinformationer kan du se i hjemmesidens kolofon.

Hvordan sker dataindsamlingen?

Dine data indsamles delvis ved, at du giver os dine oplysninger. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores IT-system, når du besøger vores hjemmeside. Her er der især tale om tekniske data (f.eks. browser, styresystem eller tidspunkt for besøg af hjemmesiden). Dataindsamlingen sker automatisk, så snart du besøger vores hjemmeside.

Hvad bruges dine data til?

En del af disse data registreres for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelse, modtager og formål med dine gemte persondata. Du har desuden ret til at kræve, at dine data bliver rettet, blokeret eller slettet. Kontakt os på den adresse, som er angivet i kolofonen, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende databeskyttelsen. Derudover har du ret til en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode om, at behandlingen af dine persondata begrænses. Nærmere oplysninger kan findes i databeskyttelseserklæringen under "Ret til begrænsning af databehandlingen".

Analyseværkøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger vores hjemmeside, kan der ske en statistisk evaluering af din surfadfærd. Dette sker især ved hjælp af cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfadfærd er som regel anonymt. Surfadfærden kan ikke spores tilbage til dig.

Du kan gøre indsigelse mod analysen eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. Detaljerede oplysninger om disse værktøjer og dine muligheder for at gøre indsigelse findes i databeskyttelseserklæringen.

2. Generelle henvisninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine persondata meget alvorligt. Vi behandler dine persondata fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.

Når du besøger denne hjemmeside, indsamles forskellige persondata. Persondata er alle data, som identificerer dig som person. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan data indsamles, og hvilket formål dataindsamlingen har.

Vi gør opmærksom på, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan medføre sikkerhedsproblemer. En fuldstændig beskyttelse af data mod indsamling fra tredjeparter er ikke mulig.

Kontaktinformationer af den ansvarlige instans

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af:

Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya, Tyskland

Telefon: +49 (0) 4251/811 – 0
E-mail: info@hartje.de

Den ansvarlige instans er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer afgørelser om formål og midler til behandling af persondata (f.eks. navne, e-mailadresser mv.).

Lovpligtig databeskyttelsesansvarlig

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

secom IT Gmbh
Nienburger Straße 9a
27232 Sulingen, Tyskland

Telefon: +49 (0) 4271 / 9473 - 800

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange former for databehandling er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hertil skal du blot sende os en meddelelse via e-mail. Lovligheden af databehandlingen, der fandt sted frem til tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og mod direkte markedsføring (artikel 21, generel databeskyttelsesforordning (GDPR))

Hvis dataene behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e eller f i GDPR, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata af årsager, der udspringer af din særlige situation. Dette gælder også for profiling baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, findes i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine berørte persondata, medmindre vi kan påvise legitime grunde, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendigt i forhold til at udøve eller forsvare gældende retskrav (indsigelse iht. art. 21 stk. 1 i GDPR).

Hvis dine persondata behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata med henblik på sådan en markedsføring. Dette gælder også for profiling i det omfang, det er forbundet med direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine persondata derefter ikke længere blive brugt til direkte reklameformål (indsigelse iht. art. 21, stk. 2 GDPR).

Ret til en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de berørte ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres bopæl, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til tredjemand i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden ansvarlig instans, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager, og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som operatør af hjemmesiden, gør denne side brug af en SSL- eller en TLS-kryptering. En krypteret forbindelse kan du genkende ved, at adresselinjen skifter fra "http://" til "https://" og på låsesymbolet i din browser.

Når SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan de data, som du overfører til os, ikke læses af tredjepart.

Indsigt, blokering, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du når som helst ret til gratis information om dine gemte persondata, deres oprindelse og modtageren, samt formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til rettelse, blokering eller sletning af disse data. Kontakt os på den adresse, som er angivet i kolofonen, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller yderligere spørgsmål vedrørende databeskyttelsen.

Ret til begrænsning af databehandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsningen af behandlingen af dine persondata. Kontakt os på den adresse, som er angivet i kolofonen. Ret til begrænsning af databehandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider rigtigheden af dine persondata, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I kontrolperioden har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine persondata begrænses.
  • Hvis behandlingen af dine persondata er sket/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsningen af databehandlingen i stedet for en sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine persondata, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine persondata begrænses i stedet for at de bliver slettet.
  • Hvis du har gjort indsigelse iht. artikel 21, stk. 1 i GDPR, skal dine og vores interesser afvejes. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvis interesser der er gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine persondata begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine persondata, må disse data – bortset fra deres opbevaring – kun bruges med dit samtykke eller til at udøve eller forsvare gældende retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

3. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies

Hjemmesiderne gør brug af såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies bruges til at gøre vores tilbud mere brugervenlige, effektive og sikre. Cookies er små tekstfiler, som implementeres på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session-cookies". Sådanne cookies slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om cookies og browseren kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukker accepten af cookies i visse tilfælde eller generelt, og automatisk sletter cookies, når den lukkes. Ved deaktiveringen af cookies kan funktionen af denne hjemmeside blive begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere bestemte funktioner (f.eks. indkøbskurv), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1 litra f i GDPR. Hjemmesidens operatør har en legitim interesse i lagring af cookies for en fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfadfærd) gemmes, behandles disse særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Tilpasning af cookie-indstillinger

Serverlogfiler

Udbyderen af hjemmesiden indsamler og opbevarer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • browsertype og -version
  • anvendt operativsystem
  • referrer URL
  • værtsnavn af den adgangsgivende computer
  • tidspunkt for serveranmodning
  • IP-adresse

Disse data køres ikke sammen med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside – til dette formål registreres serverlogfilerne.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra formularen, herunder de kontaktoplysninger, du har opgivet der, blive opbevaret af os med henblik på behandling af henvendelsen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Disse data bliver ikke videregivet uden dit samtykke.

De data, der indtastes i kontaktformularen, behandles derfor udelukkende på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hertil skal du blot sende os en meddelelse via e-mail. Lovligheden af databehandlingen, der fandt sted frem til tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaringen eller formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel samt alle resulterende persondata (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Disse data bliver ikke videregivet uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6, stk.1, litra b i GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre foranstaltninger, der går forud for kontrakten. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (artikel 6 stk. 1, litra a i GDPR) og/eller på vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR), da vi har en legitim interesse i den effektive behandling af de henvendelser, der er rettet til os.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaringen eller formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovmæssige opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

4. Analyseværktøjer og reklamer

Google Analytics

Denne hjemmeside gør brug af funktionerne fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyder er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør brug af såkaldte "cookies". Cookies er tekstfiler, som gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Lagringen af Google Analytics-cookies og brugen af ​​dette analyseværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærden for at optimere både sin hjemmeside og markedsføringen.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret en IP-anonymiseringsfunktion på denne hjemmeside. På denne måde forkortes din IP-adresse af Google, inden for EU-medlemsstaterne eller i andre kontraherende stater, i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den sendes til USA. Kun undtagelsesvis sendes hele IP-adressen til Google-serveren i USA, hvor den forkortes. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om aktiviteten og til at levere andre tjenester relateret til aktiviteten og internetbrugen til operatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive lagret sammen med andre Google-data.

Browser plugin

Du kan forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde evt. ikke vil være i stand til at bruge alle funktioner på denne hjemmeside. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien og er relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) og i databehandlingen af Google ved at downloade et browser-plugin, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB .

Indsigelse mod dataindsamlingen

Du kan forhindre Google Analytics i at indsamle dine data ved at klikke på følgende link. En opt-out-cookie forhindrer, at dine data bliver indsamlet ved fremtidige besøg på denne hjemmeside: Deaktivering af Google Analytics

Du kan finde mere information om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Ordrebehandling

Vi har indgået en kontrakt med Google om ordrebehandlingen og implementerer de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brug af Google Analytics fuldt ud.

Demografiske kendetegn ved Google Analytics

Denne hjemmeside gør brug af funktionen "demografiske kendetegn" fra Google Analytics. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser hos de besøgende på siden. Disse data stammer fra interessebaseret markedsføring fra Google og besøgsdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke forbindes med en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via indstillingerne på din Google-konto eller generelt forbyde indsamlingen af dine data gennem Google Analytics, som beskrevet i punktet "Indsigelse mod dataindsamling".

Lagringsperiode

Data gemt af Google på bruger- og begivenhedsniveau, der er knyttet til cookies, bruger-id'er eller markedsførings-id'er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-markedsførings-id'er) anonymiseres eller slettes efter 14 måneder. Detaljer herom kan du se ved at klikke på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Adform

På denne hjemmeside anvender vi værktøjet Adform fra Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1., 1113 København, Danmark, som indsamler data til analyse-, markedsførings- og optimeringsformål og derved hjælper os med at forbedre vores markedsføringsaktiviteter, vores websted eller app. De indsamlede data bruges af Adform til at sammenkæde reklamekontakter og klik på reklamer med en deraf følgende brug af vores websted. På denne måde kan vi fastslå, om internetbrugere, der har set vores annoncer, besøger vores websted, hvilke produkter de er interesserede i, eller hvordan webstedet bruges. Det hjælper os med at bruge vores reklamebudget mere effektivt. De indsamlede data kan også bruges af os til at levere reklamer baseret på dine interesser (f.eks. sete produkter). Til dataindsamling anvendes pseudonyme online identifikationsnumre (Online ID) såsom cookie-ID'er, IP-adresse, enheds-ID'er, reklame-ID / IDFA (f.eks. på Android- eller Apple-smartphones). Der gemmes ingen unikke brugerrelaterede data som f.eks. navn eller adresse. Alle de ID'er, som vi bruger, gør det kun muligt at genkende din slutenhed, din internetbrowser eller den anvendte app. De indsamlede data vil ikke blive brugt til at identificere dig personligt som bruger af vores websted eller app uden dit særskilte samtykke. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1a i DSGVO. Hvis du ikke ønsker at få data indsamlet af Adform, kan du fortsætte på følgende måde:

Under følgende links kan du finde en forklaring på, hvordan du kan deaktivere dataindsamling på din computer eller mobilenhed:

Engelsksproget udgave: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

 

5. Plugins og værktøjer

YouTube

Vores hjemmeside gør brug af plugins fra YouTube som udbydes af Google. Udbyder af siderne er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du besøger en af vores sider, der er udstyret med et YouTube-plugin, oprettes en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt.

Derudover kan YouTube gemme forskellige cookies på din enhed. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube modtage oplysninger om besøgende på vores hjemmeside. Disse oplysninger bruges bl.a. til at indsamle videostatistik, optimere brugervenligheden og til at forhindre forsøg på svindel. Disse cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, gør du det muligt for YouTube at tildele din surfeadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

YouTube bruges med henblik på en attraktiv præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Du kan finde mere information om håndteringen af brugerdata i databeskyttelseserklæringen fra YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

 

Vimeo

Vores hjemmeside gør brug af videoportalen Vimeo. Udbyder er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hvis du besøger en af vores sider, der er udstyret med et Vimeo-plugin, oprettes en forbindelse til Vimeo-serverne. Vimeo-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt. Derudover får Vimeo din IP-adresse. Dette gælder også, hvis du ikke er logget ind på Vimeo eller ikke har en Vimeo-konto. De oplysninger, der indsamles af Vimeo, overføres til Vimeo-serveren i USA.

Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, gør du det muligt for Vimeo at forbinde din surfadfærd direkte med din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto.

Vimeo bruges med henblik på en attraktiv præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Du kan finde mere information om håndteringen af brugerdata i databeskyttelseserklæringen fra Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Denne hjemmeside gør brug af såkaldte Web Fonts leveret af Google til ensartet visning af skrifttyper. Når du fremkalder en side, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper i din browsercache for at vise tekst og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Google-servere. Dette giver Google oplysninger om, at vores hjemmeside blev tilgået via din IP-adresse. Google Web Fonts bruges med henblik på en ensartet og attraktiv præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Hvis din browser ikke understøtter Web Fonts, bruger din computer en standardskrifttype.

Mere information om Google Web Fonts finder du på https://developers.google.com/fonts/faq?hl=en og i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Denne hjemmeside bruger korttjenesten Google Maps via en API. Udbyder er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Google Maps bruges med henblik på en attraktiv præsentation af vores onlinetilbud og for at gøre det nemmere at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Du kan finde mere information om håndteringen af brugerdata i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Neocom (Neo Commerce)

Vi har integreret den guided-selling-tjeneste Neocom af Neo Commerce GmbH (i det følgende benævnt „Neocom“), Max-Bill-Str. 8, 80807 München, på vores hjemmeside for at stille jer en digital og interaktiv produktrådgivning til rådighed. Når du starter denne produktrådgivning, kan du finde dit ønskeprodukt i et quiz-lignende, guidet forløb og får til sidst en produktanbefaling, som du også kan vælge at få tilsendt pr. mail.

I løbet af rådgivningen indsamler Neocom de følgende browser-http-oplysninger: Browsertype og -version, IP-adresse, sprog af browser-software. Udover det bliver der genereret en session-id og gemt midlertidigt på din enhed for at kunne tilbyde rådgivningen. Formålet er at kunne vise og gennemføre den digitale produktrådgivning fuldstændigt og korrekt, svarende til en varekurvs-funktion. Retsgrundlaget er vores legitime interesse iht. art. 6 stk. 1 s. 1 litra f DSGVO/tysk GDPR (indhentning af oplysninger om browseren) og art. 6 stk. 1 s. 1 litra a DSGVO/tysk GDPR (samtykke mht. session-id). 

Neocom bruger yderligere tjenester i forbindelse med produktrådgivningen. Yderligere oplysninger om disse tjenester fås her.